اداره كل نوسازي مدارس مازندران

بیانیه راهبرد مشارکت


راهبرد مشارکت های عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران
       

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران در راستای تحقق اهداف و ماموریت خود" ساخت، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی استاندارد و مقاوم، متناسب با اولویت ها در چارچوب طرح ساماندهی و ضوابط معیارهای فنی مهندسی" تلاش در دریافت بازخوردهای مردمی و جلب مشارکت‌های ایشان دارد و در راستای ارائه خدمات بهتر، تعامل و تبادل اطلاعات با آحاد مردم و سایر دستگاه های اجرائی را جهت افزایش کیفیت خدمات و رضایتمندی جامعه هدف خویش در سرلوحه کار خود قرار داده است. 

از این رو تدابیر زیر برای دریافت نظرات، پیشنهادها، انتقادها، شکایات و... اندیشیده شده است:    

نظرسنجی از مسئولین آموزش و پرورش        

نظرسنجی از مخاطبين 

نظرسنجی از دانش‌آموزان        

فرم نظرسنجی از مخاطبين        

انتقادات و پیشنهادات        

 شماره تماس مسئولین        


تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۷/۲۹