گزارشات و مطالب واحد: ستاد اقامه نماز


اموال و تجهیزات نمازخانه




فایل‌های ضمیمه شده:

شورای اقامه نماز اداره کل




فایل‌های ضمیمه شده:

دوره آموزشی آداب، اسرار و احکام نماز


۲۰۱۹۰۴۱۷_۱۰۴۷۵۸.jpg۲۰۱۹۰۴۱۷_۱۰۴۶۱۱.jpg