آخرین خبرها...


خیرین بزرگوار مدرسه‌ساز


ارتباط مستقیم با جناب آقای مهندس حسن جهانیان، مدیرکل نوسازی مدارس استان مازندران، سه شنبه هر هفته در محل دفتر مدیرکل می باشد.

شماره تلفن 33362583-۰۱۱ جهت ارتباط مردم با مدیركل ( در روزهای سه شنبه)

پست الكترونیك : jahanian@nosazimaz.ir

ModirKol


اسامی معاونین اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران

مهدی استادیان

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

شماره تماس: داخلی ۱۸۲

عرفان آرام‌نژاد

معاونت اجرایی و نظارت

شماره تماس: داخلی ۱۸۱

ناصر خورشاد

معاونت فنی

شماره تماس: داخلی ۱۸۶

علیرضا احمدی

معاونت مشارکت‌های مردمی

شماره تماس: داخلی ۱۱۵