فراخوان

نهمین همایش و نمایشگاه ملی و دومین همایش بین‌المللی

مدرسه ایرانی معماری ایرانی

آخرین خبرها...
ارتباط مستقیم با جناب آقای مهندس قربان‌علی شیرزاد، مدیرکل نوسازی مدارس استان مازندران، سه شنبه هر هفته در محل دفتر مدیرکل می باشد.


شماره تلفن 33362583-۰۱۱ جهت ارتباط مردم با مدیركل ( در روزهای سه شنبه)

پست الكترونیك : shirzad@nosazimaz.ir

ModirKol